Your Planet Sustainable?Your Tribe Harmonious?Your Life Vibrant?
Future Proof Ideas since 2005, by Erwin van Lun

Trend observations, analysis and future predictions since 2005

Dutch only (all items)

Category: Inzicht in leven

(voor mij) nieuwe inzichten in de psychologie, geneeskunde, biologie, sociologie en geschiedenis die het gedrag van mensen gedeeltelijk verklaren, die hun gedrag in de toekomst kunnen voorspellen en daarmee een toekomstvisie aanscherpen.

Toekomst van Gezondheid: Jouw gezondheid!

In de tijd dat ik veel lezingen gaf over de toekomst vroegen veel mensen mij 'Erwin, worden wij CyBorgs? Half mens, half robot? Worden onze organen straks opnieuw geprint? Wordt onze kennis straks ingestraald? Wat wordt de rol van teleportatie in onze maatschappij? Wat denk je van personalised medicine?'.

De onderliggende aanname was dat de trend dat we steeds ouder zouden worden in combinatie met de trend dat we steeds eerder ziek worden. Dat de schikbarende ziektecijfers van vandaag doorzetten. Dat 1 op de 2 mensen kanker krijgt. Dat de kosten van diabetes in 2050 hoger zijn dan van alle ziektes samen. Dat autisme de nieuwe standaard wordt voor onze kinderen. Dat we niet leren van wat er mis gaat in onze maatschappij. Dat onze slimste wetenschappers niet de vinger weten te leggen om de essentie van menselijke gezondheid.

In het beantwoorden van deze vragen merkte ik het dat het best lastig is om mijn visie in een paar minuten uit te leggen, dat ik denk dat het zelfgenezend vermogen van de mens zo sterk is dat we straks een universeel geaccepteerde methodologie vinden voor mensen om zichzelf gezond te houden en een maatschappij ontstaat waarin mensen dat ook werkelijk gaan doen. Die combinatie is essentieel voor een 100% gezonde wereld.

In 2017 zal mijn nieuwe boek gaan verschijnen over de toekomst van gezondheid dat primair is gericht op de individuele lezer. In deze periode zal de mens zélf zal de eigen verantwoordelijkheid moeten terugpakken en het herstel en onderhoud van de mentale, emotionele én fysieke gezondheid een plek geven in het eigen leven. In de komende decennia kunnen we onze ervaringen en inzichten gaan integreren in het nieuwe gezondheidssysteem in Nederland, ondersteund door de laatste universele en tegelijkertijd wetenschappelijke inzichten.

De afgelopen maand ben ik begonnen met de hoofdstukindeling, doe veel research door nog meer andere boeken te lezen uit allerlei stromingen, en ben de eerste hoofdstukken aan het schijven. Superleuk om te doen maar ik ben voorlopig nog niet klaar. To be continued dus! grin

Related trends

Zonder fysiek contact word je ziek

Het aantal uren dat mensen dagelijks fysiek met elkaar in contact zijn is de afgelopen 20 jaar gereduceerd van zes tot twee uur. In dezelfde periode is het aantal uren dat mensen activiteiten uitoefenen zoals tv-kijken, videospelletjes spelen of actief zijn op internet- en hen dus ervan beletten om fysisch contact met elkaar te hebben- verdubbeld tot 8 uur per dag. Dat blijkt uit een studie van Aric Sigman, die lid is van de Royal Society of Medicine, die deze maand in het vakblad Biologist wordt gepubliceerd.

Uit de studie, die gegevens gebruikt die werden verzameld in de Westerse geïndustrialiseerde landen, blijkt dat het gebrek aan ‘echte' interactie in combinatie met de afhankelijkheid van technologie een verandering in de fysiologie van de mens met zich meebrengt die ziektes zoals kanker, dementie en beroertes stimuleert. De ziektes worden ook steeds ernstiger en ook het sterftecijfer gelinkt aan deze manier van leven evolueert in stijgende lijn.

‘Mensen hebben blijkbaar een beschermend evolutionair systeem dat in werking treedt wanneer we samenwerken en we fysisch met elkaar connecteren. Hoewel internet een prachtig medium is kan het echte relaties niet vervangen en is ons gebruik van internet volledig uit balans geraakt, aldus Sigman. Uit onderzoek blijkt dat zowat alle nationaliteiten op een nooit geziene manier het aantal fysische ontmoetingsuren reduceren. (Via: Express.be)

Mensen kunnen alleen de komende weken overzien

Onderzoek laat zien dat het beste moment om iemand een dienst te vragen, is enkele weken van tevoren. Het laat zien dat mensen consistent zichzelf teveel belasten omdat ze geloven dat ze in de toekomst meer tijd hebben dan nu. w.


Future vision by Erwin van Lun

In de toekomst van 2050 plannen we nog nauwelijks lang vooruit en leven we met de dag. Dat klinkt as kortzichtig, maar als we het lange termijn plannen overlaten aan computers, dan kunnen wij véél meer dan nu genieten in het moment. Dit soort inzichten zijn de argumenten hiervoor.

Related trends

Kopen van ervaringen leidt tot meer geluk dan bezit

Nieuw psychologisch onderzoek laat zien dat het kopen van 'life experiences' in plaats van materieel bezit' leidt tot meer geluk, meer happiness, voor de consument en naasten.


Future vision by Erwin van Lun

In de economie van de toekomst draait het helemaal om ervaringen, maar de producten blijven ook gewoon. Het is gewoon een volgende blok in de economie. Nadat we over tien jaar de economisch crisis hebben overleefd, zullen we zien dat voornamelijk experiences in een virtuele wereld tot grote hoogte is gestegen.

We willen er graag bijhoren

Neuroscience onderzoek laat zien dat we er graag bij willen horen. Dat wisten we natuurlijk al, maar nu s ook bekend welke processen in de hersenen ervoor zorgen dat we dat doen, zelfs zonder dat we dat in de gaten hebben. Dit publiceerde een Rotterdams-Nijmeegse groep onderzoekers in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift Neuron.

Als we zien dat we afwijken van de groep gaat er een fout-signaal af in de hersenen. Ons ‘oepsgebied’ wordt erg actief, het beloningsgebied daarentegen juist minder. Dat is samen zo’n sterk signaal dat we fout zitten dat we ook geruime tijd later dezelfde fout niet nog eens maken, schrijven de onderzoekers in Neuron.


Future vision by Erwin van Lun

Mensen zijn en blijven groepsdieren. Merken zullen je voortdurend op de hoogte houden van wat je vrienden doen, nog meer dan je nu al weet. Dit zal alleen maar meer leiden tot groepsgedrag maar later weer een tegenbeweging krijgen. Zo golven we door de toekomst heen.

Related trends

Met een lange ringvinger kan je meer verdienen

Onderzoek van de Cambridge University laat zien dat de lengte van de ringvinger verband houdt met de financiële situatie van de persoon. Volgens de universiteit zouden mensen met een lange ringvinger, in verhouding tot de andere vingers, een grotere aanleg hebben om geld te verdienen. De wetenschappers denken dat de mate van testosteron in de baarmoeder hiervoor verantwoordelijk is.


Future vision by Erwin van Lun

Heel veel wijsheden uit het verleden hebben we gedurende de ontwikkelinge van de moderne westerse wetenschap zonder pardon naar het land der fabelen verwezen: ze waren niet te bewijzen, dus niet ‘waar’. Nu we nieuwe onderzoeksmethodes ontwikkelen, kunnen we oude wijsheden opnieuw onder de loep nemen om een beter oordeel te vellen. Dit is hiervan een voorbeeld.

Biologische werking van geloven

Volgens professor in de medische wetenschap Bruce Lipton sturen wij onze genen en niet omgekeerd. Tot twee keer toe heeft hij universiteiten moeten verlaten vanwege zijn radicale ideeën, maar tegenwoordig wordt zijn gedachtegoed meer geaccepteerd. Als bruggenbouwer tussen wetenschap en spiritualiteit meent Lipton dat bad vibes schadelijk zijn voor ons DNA en good vibes bevorderlijk. Hoe wij met emoties en gevoelens omgaan is daarin bepalend.


Future vision by Erwin van Lun

Alle materie bestaat uit golven. Alles resoneert. Alles is verbonden. Per definitie.

De natuurkundeles op school dicteerde: ‘een model is een vereenvoudige weergave van de werkelijkheid’. Een model is handig om te gebruiken en ons model waarmee we de mens als materie modelleerde heeft ons veel verder gebracht. Nieuwe technologie stelt ons echter in staat betere modellen te maken, die beter passen bij de werkelijkheid. Dit soort visies passen hier precies in.

Related trends

Hoe wij denken aan een schroevendraaier

Als wij denken aan een schroevendraaier, dan is er niet één neuron dat oplicht, maar een heel patroon. We denken aan hoe we een schroevendraaier vasthouden, wat we er mee kunnen, welke herinneringen we eraan hebben. Door dit patroon te meten, kunnen we zeer precies vaststellen waar iemand aan denkt. Wat bovendien bijzonder is, dat de kern van dit patroon weer lijkt op het patroon van anderen. Het lijkt erop, het is nooit precies hetzelfde, iedereen heeft immers andere ervaringen met schroevendraaiers.

Dit betekent wel dat je kunt vaststellen dat iemand aan een schroevendraaier denkt, zonder enige voorafgaande meting. En dat wordt in dit filmpje aangetoond door tien plaatjes te laten zien en vragen aan de subject (de persoon) hieraan te denken. Vervolgens raadt de computer, onbewust van welke plaatjes er werden vertoond, zonder enig probleem 10 van 10 x goed. En dat kan je 'gedachtelezen' noemen of 'mind reading'.


Future vision by Erwin van Lun

Bijna zonder uitzonderingen krijgen we hier negatieve gevoelens bij. De inbreuk op onze levens is immers immens. Het vaststellen van leugens, het gebruik ervan in rechtzaken. Mensen zinderen ervan.

Toch heeft deze technologie een hele vriendelijke kant. We kunnen mensen met trauma’s hun ervaringen laten herbeleven, en opnieuw programmeren met virtuele werelden door er andere associaties aan te koppelen. We kunnen gevoelens meten van mensen in bepaalde situaties. Bij confrontatie met dieren, met geweld of conflicten. Of het gedrag in bepaalde situaties. En daarmee kunnen we zeer effectief therapien ontwikkelen.

Maar we kunnen ook gaan meten of bepaalde concepten aanslaan. Of je iets begrepen hebt. En vervolgens de leerstof nog een keer aanbieden. Het zal generaties gelukkiger maken, intelligenter en een vrediger maatschappij.

Related trends

Loyale klanten door onderzoek te doen

Alleen het doen van een klanttevredenheidsonderzoek op zich is al voldoende om loyalere klanten te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse wetenschappers Dholakia en Morwitz, zo bericht Harvard Business Review.

Zij voerden een klanttevredenheidsonderzoek uit bij 1000 klanten van een financiële dienstverlener en vergeleken hun koopgedrag met 1000 andere klanten bij wie geen klanttevredenheidsonderzoek was verricht. Beide groepen klanten werden een jaar lang gevolgd en werden uitgesloten van direct marketing activiteiten. En wat bleek: de klanten die telefonisch eenmalig om hun mening zijn gevraagd kochten sneller nieuwe producten, liepen vijftig procent minder vaak weg en bleken winstgevender dan de niet ondervraagde klanten.


Future vision by Erwin van Lun

Net als bij gewone menselijke relaties, draait het bij relaties tussen merken en mensen ook om aandacht. Dit type onderzoek bevestigt dat. Merken van de toekomst zijn zeer goed in het geven van (geautomatiseerde) aandacht. Zij zullen hun klanten koesten, inpalmen en vooral veel luisteren. Heel veel luisteren.

Related trends

Geven maakt je aantrekkelijk

Altruïsme bij mensen is lastig te verklaren uit de traditionele theorie waarbij de focus ligt op competitie tussen mensen voor partners, ruimte en voedsel . Uit neuroscience onderzoek blijkt nu dat altruïstisch gedrag je aantrekkelijk maakt bij het andere geslacht.


Future vision by Erwin van Lun

In de wereld van 2050 waarin er vrede en welvaart is voor iedereen, in een volledig transparate wereld waarin de macht min of meer gelijk is verdeeld, en waarin het fysiek werk volledig wordt uitgevoerd door robots, is het bezitten niet meer wat je sociale status geeft, maar wat je geeft aan anderen. Dat is een belangrijk onderdeel van Pamper Planet. Dit onderzoek is de wetenschappelijke onderbouwing voor deze trend.

Related trends

Aanraken geeft vertrouwen

Een goede handdruk, een knuffel of, nog beter, een massage geeft het gevoel van vertrouwen. Dat blijkt uit neuroscience onderzoek. Aanraking zorgt ervoor dat onze hersenen oxytocin vrijgeven. Andersom gebruiken we het vrijkomen van de stof onbewust om in te schatten of we een persoon gaan vertrouwen of niet. Bovendien maakt oxytocin op haar beurt weer een ander stof vrij in de brain's reward center: dopamine. Hierdoor krijgen we bij betrouwbare personen bovendien een plezierig gevoel. Hoe meer aanraking, hoe sterker dit gevoel. Deze associatie nemen we bij een volgende ontmoeting met deze persoon weer mee.


Future vision by Erwin van Lun

Mensen blijven mensen. Hoe echt we de virtuele wereld ook maken, hoe veel robots gaan lijken op mensen, de mensen die we het meest zullen vertrouwen zijn de mensen met wie we ook fysiek contact hebben, die we ook aanraken. En hoe meer we ze aanraken (met intensieve sex als hoogtepunt), hoe groter het vertrouwen. In Pamper Planet, in de spirtituele wereld van 2050 (nadat we alles hebben geautomatiseerd en gerobotiseerd) staat aanraken, het wij gevoel, (weer) centraal.

Related trends

Hersenactiviteit bij verschillende films

Neuroscience onderzoek laat zien dat bij sommige films de neocortex, het deel in onze hersenen verantwoordelijk voor perceptie en cognitie, anders oplicht bij verschillende regisseurs, content en stijl. Afhankelijk hiervan vertonen de geteste personen sterk overeenkomstige hersenactiviteit of juist verschillend.


Future vision by Erwin van Lun

Het aardige is dat dit soort inzichten er toe leiden dat we betere content krijgen, maar bovendien op langere termijn gepersonaliseerde content die ons blijft boeien. Gepersonaliseerd op onze hersenactiviteit, dat wel. En dat hoeft niet eens aan je hoofd gemeten te worden, je gezichtexpressie zegt misschien al voldoende. Om het geluid wat harder te zetten. En fragment in te korten. Of activiteit te vragen. Content maken blijft een kunst, maar gaat straks wel heel wat verder dan films of zelfs games van vandaag.

Hersenen worden cultureel gevormd

Onderzoekers hebben aangetoond dat de hersenen van mensen uit Oost Aziatische culturen hun hersenen anders gebruiken dan mensen die zijn opgegroeid in de VS. In de Amerikaanse cultuur staat het individu meer centraal en benadrukt de onafhankelijkheid van objecten van elkaar. De Oost Aziatische cultuur ziet daarentegen juist meer de context en de samenhang. Het verschil in cultuur blijkt bij de hersenactiviteit van mensen bij het beoordelen van objecten (lijnen en vormen). Ik stel me hierbij voor dat zij bijvoorbeeld een aantal lijnen zagen en een vlak; is het een stoel? En dan naast een tafel of zonder dit tafel. Het blijkt dat bij Oost Aziaten de 'frontal-parietal brain region' (waarvan bekend is dat deze actief is bij concentatievergende opdrachten) meer geactiveerd bij beoordelingen zonder context (dus wat zij niet gewend waren) dan mét context, terwijl bij Amerikanen dat precies andersom was. Je kan concluderen dat je als je moeilijker taken uitvoert, je meer concentratie nodig hebt en deze frontal-pariental brain regio actiever is. Verder bleek dat bij mensen die zich sterker identificeerden met een bepaalde cultuur, het effect sterker was.


Future vision by Erwin van Lun

In een toekomstige wereld zullen dit soort verschillen veel minder voorkomen. Objecten met of zonder context, we zullen het allemaal supermakkelijk kunnen. Dit doordat dit type inzichten niet alleen leiden tot nieuw speelgoed, maar ook tot een radikaal nieuwe manier van opvoeden, die door de hele wereld wordt gedeeld. Een manier van opvoeden, waarbij moeders (en vaders) 24 huur per dag worden ondersteund bij de opvoeding van hun kinderen. Coaching brands die je helpen bij de opvoeding. Waarbij ouders leren hoe ze het beste kunnen halen uit hun kinderen. Iets dat je niet zelf kunt weten. Je voedt tenslotte altijd hooguit een paar kinderen op, en je doet het met de informatie en de inituitie die je hebt. Dat betekent niet dat je beste uit je kinderen haalt, dat betekent alleen dat je beste geeft wat je zelf kunt geven.

In de toekomst vallen deze dingen samen. Maar het zal nog wel enkele decennia duren voor dit op volle toeren draait en nog zeker tot 2050 voordat er de eerste verschillen in hersenen meetbaar zijn.

Wetenschappelijk inzicht in bioritme

Als men zo veel mogelijk uit zijn lichaam wil halen dan is timing een cruciaal gegeven. Moleculaire klokken die bestaan uit eiwitten regelen ons lichaamsritme en die hebben ongeveer een dag (of meer) nodig om hun cyclus af te ronden. Net zoals bij het getij gaat de concentratie en activiteit van deze eiwitten op en af. De regulator van de moleculaire klokken bevindt zich in de hersenen en is sterk afhankelijk van de aan- of afwezigheid van licht. Wetenschappers ontdekten een eiwit dat de activiteit van genen ritmisch kan opdrijven en remmen. Een erg interessant inzicht met relevante toekomst impact.


Future vision by Erwin van Lun

Er ontstaan steeds meer wetenschappelijk inzichten die ervoor zorgen dat op lange termijn gezondheid, voeding en belasting worden afgestemd op het individu. Nu is de wetenschap nog sterk ingesteld op gemiddelden. Omdat dat vooralsnog de enige manier is om bijvoorbeeld de werking van een geneesmiddel te verklaren. Met de individuele aanpak krijgen we (geautomatiseerd) advies over hoe wij zo gezond mogelijk kunenn blijven, ons zo gelukkig mogelijk voelen en zo oud mogelijk worden. Dit type inzichten, die overigens aansluiten bij inzichten die we al hadden voor de hoogtijdagen van de westerse wetenschap, sluiten hier helemaal bij aan.

Page 1 of 3 pages  1 2 3 > 

Categories

Archive

Twitter
RSS