Welcome to
Your Future Is Now!

Categorie: Wereldevolutie

De wereld verandert. Niet alleen de media, de virtuele wereld, maar ook de fysieke wereld. Hieronder valt bijvoorbeeld de huidige globaliseringsgolf, de klimaatverandering, terrorisme of de machtsverschuivingen naar het oosten.

Efficiency Afrikaanse bedrijven neemt toe

In Afrika zijn maakindustrieën, contactcenters, de IT-sector en de bouw snel groeiende sectoren. “Ondanks een slecht imago van oorlog, honger, armoede en corruptie, wordt Afrika steeds interessanter voor grote investeerders”, stelt Harvard Business Review. Niet alleen zijn veel Afrikaanse landen de afgelopen jaren beduidend stabieler geworden, veel landen zetten actief in op globale aansluiting en voeren economische hervormingen door. Zo becijferde het Internationale Monetaire Fonds onlangs een economische groei van 6,3% voor sub-saharaanse landen, terwijl voor Oeganda, Tanzania en Nigeria een groei van 8% voorspeld is.

Uit een studie onder in totaal 954 productiebedrijven en dienstverleners blijkt dat het merendeel van de onderzochte bedrijven zeer winstgevend is. Dit is vooral het gevolg van lage loonkosten (die beduidend lager liggen dan in China en India) en sterk toegenomen operationele efficiency. De gemiddelde jaarlijkse return op geïnvesteerd kapitaal van de onderzochte bedrijven lag zelfs 65 tot 70 procent hoger dan van vergelijkbare ondernemingen in China, India, Indonesië en Vietnam. De gemiddelde winstmarge lag op 11 procent, hoger dan dat van Azië of Latijns Amerika.

Nadat China en India zich de komende tien jaar rap doorontwikkelen als welvarende naties, wordt het minder interessant om productie in deze landen te laten doen. Afrika is de opvolger. Maar omdat niet alleen het westen maar ook China en India zullen outsourcen naar Afrika, en dus de halve wereldbevolking zich stort op één continent, zal het effect nog veel sterker zijn dan het ooit in China is geweest. In combinatie met opkomende communicatiedevices die over extreem grote afstand kan communiceren en zich bovendien in de zon laat opladen, waardoor het opleidingsniveau pijlsnel kan stijgen, zal Afrika zich ongekend rap ontwikkelen tot een welvarend continent. Wanneer de robots het werk van ons tussen 2020 en 2035 uit handen nemen, ontstaat een totaal welvarende wereld, waarin het draait om communicatie, begrip en vrede. Het klinkt bijna klef. En zo zouden we dat ook ervaren als we er nu ingezet zouden worden.

Google Earth gebruikt door terroristen

De terroristen die op verschillende lokaties in het zuiden van Mumbai aanvielen hebben de mappen van Google Earth gebruikt om bekend te raken in de omgeving. Aldus een aantal officials die de aanvallen onderzoeken.

"Investigations by the Mumbai police, including the interrogation of one nabbed terrorist, suggest that the terrorists were highly trained and used technologies such as satellite phones and the Global Positioning System".

Google Earth ligt al een tijdje onder vuur in India, ondermeer door de oud president, A.P.J. Abdul Kalam. In 2005 waarschuwde hij al dat de beschikbaarheid van gedetailleerde online mappen, zoals gebruikt in ondermeer Google Earth, gebruikt kunnen worden door terroristen.

We hebben de wereld traditioneel georganiseerd in ‘landen’, een concept dat we zelf hebben bedacht om de wereld overzichtelijk te houden. Daarbinnen hebben sommige landen weer ‘staten’ om dezelfde reden.

De virtuele wereld is echter grenzeloos, en verandering van gedrag van mensen in alle landen, ook van minder goedbedoelende mensen (in de blik van de meeste bewoners van deze planeet), wordt de komende decennia vooral bepaald door ontwikkelingen in de virtuele wereld. Uiteindelijk zal het ertoe leiden dat het gedrag wereldwijd steeds meer op elkaar gaat lijken maar we zullen eerst nog wat confrontatietjes door moeten.

Google, Microsoft en Yahoo in mensenrechten

Google, Microsoft en Yahoo hebben een wereldwijde gedragscode ondertekend die online vrijheid van meningsuiting en privacy beter moet beschermen. Dit Global Initiative Network moet kritiek doen verstommen dat de bedrijven zich zouden laten gebruiken door censurende overheden zoals China.

De macht van nationale overheden wordt steeds kleiner. Wereldwijde netwerken waar mensen zcih vrijwillig bij aansluiten, noem het even bedrijven, noem het communities, noem het merken, nemen het over. Het gaat hier dus niet om het beperkt aantal mensen in de kantoren van deze bedrijven, maar om de totale community die ze bedienen. Die community bepaalt uiteindeiljk. En die community ‘grijpt’ de macht.

Arts in Congo amputeert via SMS

David Nott, een Britse arts zonder ervaring met amputaties heeft in Congo het leven van een jongen gered dankzij instructies via SMS.

De ontwikkeling van de virtuele wereld in combinatie van goedkope devices en zonnenergie, is 1 van de grootste ontwikkelingen in de wereld. Het zal er voor zorgen dat kennis die nog alleen in het westen beschikbaar is, op afroep tot in de kleinste dorpjes beschikbaar is. Dit is slechts een simpel voorbeeld. Nu SMS. Straks mobiel internet met video. Nu nog een plek waar blijkbaar stroom is, maar straks op allerlei plekken waar nog nooit een stroomleiding in de buurt is geweest.

Beroepsbevolking Afrika naar 1,12 miljard in 2050

Tot 2050 zal de beroepsbevolking van Afrika verdrievoudigen tot 1,12 miljard. Dit blijkt uit het wereldmigratierapport.

In veertig jaar 2,5 keer zoveel migranten

De wereld telt ruim 200 miljoen immigranten. Dat zijn er ruim 2,5 keer zoveel als in 1965. Dat staat in het Wereld Migratie Rapport dat door de Intenationale Organisatie voor Migratie (International Organization for Migration, IOM) is vrijgegeven.

We nemen steeds meer drempels weg voor mensen om de wereld rond te reizen en een mooi plekje te vinden. Veiligheid, kosten en taalbarrieres. Of het geen contact hebben met het thuisfront. Het wordt allemaal steeds gemakkelijker, en deze trend laat dat zien.

22% van Afrika IPv6

Uit cijfers van het ICANN blijkt dat Afrika naar verhouding de meeste nieuwe IPv6 (de nieuwste en noodzakelijke versie van het Internet Protocol)-aansluitingen telt. 22 Procent van de nieuwe aansluitingen in Afrika hebben een IPv6-prefix.

Nadat China en India zich tot volle glorie hebben kunnen ontwikkelen is Afrika aan de beurt. Het duurt nog enige decennia maar de infrastructuur wordt vast aangelegd.

War Child organiseert Vredesmars in Habbo wereld

War Child Nederland organiseert op zondag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, een virtuele Vredesmars op de online community Habbo.
Doel van de mars is, jongeren stil te laten staan bij oorlog en hen op te roepen de noodzaak van vrede te steunen. De vredesmars is maakt onderdeel uit van de Global Peace Gathering, die in 32 landen door War Child en Habbo wordt georganiseerd. Naast de Vredesmars kunnen Habbo’s een Vredespetitie van War Child tekenen waarmee ze hun steun aan de actie tonen.

Tijdens de mars zullen de bezoekers van Habbo, zogenaamde Habbo’s, gezamenlijk een tocht maken door verschillende virtuele kamers. Zij zullen vergezeld worden door een aantal jongeren uit Oeganda, die vanuit een vluchtelingenkamp de online wereld zullen bezoeken.

De Habbo wereld kent geen landsgrenzen, net als de gehele virtuele wereld die niet kent. Mensen gaan zich als gevolg steeds meer gedragen als wereldburgers, te beginnen met de allerkleinsten. Deze generatie die in 2050 die wereld bestuurt, kijken totaal anders aan tegen andere culturen dan eerdere generaties. En zullen ook de wereld op een andere manier besturen.

Seatwave koopt handelsite Skelper

Seatwave, volgens eigen zeggen Europa's grootste handelssite waar consumenten overtallige toegangskaarten voor evenementen kunnen verkopen, neemt het Nederlandse Skelper over.

In het verleden hebben landsgrenzen bedacht voor onze eigen veiligheid. Binnen deze landsgrenzen hebben de economien zich op basis van fysieke goederen en diensten zich kunnen ontwikkelen. De komende tien jaar zullen het merendeel van de innovaties plaatsvinden in de virtuele wereld. De wereld kent per definitie geen grenzen. Nieuwe bedrijven zoals deze maar ook bijvoorbeeld social networks beginnen in hun eigen land (geoptimaliseerd voor taal, op lokale regelgeving of combinatie met lokale massamedia) maar na een aantal jaar wordt het duidelijk dat je dingen in verschillende landen dubbel doet: er zijn veel verschillen maar vooral ook heel veel overeenkomsten. Dan volgt de consolidatieslag. Deze slag is in Europa nu volop aan de gaan en de wereldwijde expansie is met een jaar of 5-10 de onvermijdelijke volgende stap.

China steekt geld in Afrikaanse landbouw

Na investeringen in infrastructuur en oliewinning, steekt China nu ook geld in de landbouwsector. Landbouw is voor Afrika een van de belangrijkste bronnen van inkomsten, maar is tegelijkertijd een van de meest geplaagde sectoren door onder meer klimaatveranderingen en een gebrek aan middelen. De Chinese gouverneur Chen Yuan sprak vorige week met Afrikaanse ministers van financiën en banken en vertelde hen dat de China Development Bank investeringen in de Afrikaanse landbouw heeft gepland die erop gericht zijn de tekorten aan voedsel te verkleinen.

Bijna onzichtbaar en heel langzaam verwerven China en India de status van ontwikkeld land, iets dat nog decennia gaat vergen. In een parallel proces ontwikkelt Afrika zich als lage lonen land om zich uiteindelijk minimaal net zo welvarend te worden als de rest van de wereld. Dan zijn we wel voorbij 2050.

China’s investeringen in Afrika

Terwijl de Westerse ogen zijn gericht op China en India, kijkt China al vooral naar Afrika: het volgende continent dat over een jaar of twintig helemaal zal opleven. De Chinese zoektocht naar fossiele brandstoffen leidt steeds vaker tot zeer actieve steun van de Chinese overheid voor projecten in Afrikaanse landen die olie in de aanbieding hebben. Zo investeert China al jarenlang miljarden in het olierijke Angola en nu zelfs ook in het elektriciteitsnetwerk van het arme Westafrikaanse Niger. China heeft Angola onlangs steun toegezegd ter waarde van 135 miljoen dollar bij het herbouwen van het elektriciteitsnetwerk, de watervoorzieningen en het wegennetwerk. In 2002 eindigde een burgeroorlog in Angola die het land 27 jaar lang in zijn greep hield, en de publieke infrastructuur totaal ontwrichtte. Angolese media berichtten dat de Chinese dollars de modernisering van het elektriciteitsnetwerk in twee steden in de Lunda Norte en Lunda Sul-provincies zal bekostigen, evenals de bouw van een waterzuiveringsinstallatie en aanleg van kanalen in Luanda en een verbetering van het wegennetwerk in twee andere provincies. Ook wordt met het Chinese geld een centrum voor preventie en behandeling van malaria opgezet in het ziekenhuis van Luanda.

De virtuele wereld zorgt er op lange termijn voor dat welvaart in de wereld min of meer gelijk is verdeeld. Grote verschillen zoals we vandaag nog kennen zullen langzaam verdwijnen. Het feit dat China zich zo kan ontwikkelen komt mede door de enorme goede mogelijkheden over continenten te communiceren en kennis uit te wisselen. Daardoor kan een land met 1,3 miljard inwoners zich pijlsnel ontwikkelen en de touwtjes weer in handen nemen. Dit soort ontwikkelingen horen hierbij.

China stopt met plastic zakjes

China is gestopt met het wegegeven van gratis plastic zakjes bij de boodschappen. Retailketens moeten voortaan minimaal de kostprijs vragen. Dit scheelt drie miljard zakken per jaar. Het is de ingrijpendste milieumaatregel in China ooit.

En zo ontwikkelt China zich tot een welvarend land met gezondheid, economische voorspoed en geluk. Misschien nog wat kinderarbeid, misschien nog wat mensenrechten, misschien nog wat milieu, maar stap voor stap ontstaat hier de grootste economische macht in de wereld.

Eperium vindt wel mensen voor Curacao

Webshop bedrijf Eperium verdeelt zijn vestigingen keurig over verschillende tijdzones om 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Met de opening van een vestiging op Curaçao verleent de e-Commerce specialist klokje rond service. Bovendien werkt de exotische locatie als een magneet op schaarse IT'ers.

De netwerkeconomie beperkt zich niet tot een land maar strekt zich uit over de hele wereld. De experience economy, waarin dit uitgestrekte netwerk vorm krijgt, heeft bovendien behoefde aan mensen die ervaringen kunnen ontwerpen en produceren in een virtuele wereld. Werk, dat overal ter wereld gedaan kan worden. Deze werkwijze van bedrijven zullen we dan ook steeds vaker gaan zien.

Google start wedstrijd in Afrika

Google heeft via een wedstrijd voor Oost-Afrikaanse studenten nieuwe gadgets, kleine stukjes software waarmee gebruikers bijvoorbeeld filmpjes, spelletjes of informatie kunnen delen op een weblog, laten ontwikkelen. Dit zal naar verwachting leiden tot lokaal toepasbare gadgets die de gemeenschap kunnen helpen. De eerste prijs is $600 en de nummers twee t/m zes krijgen elk $350.

Zo verschuift de focus van de wereld langzaam richting Afrika. Nu China en India zich als een razende ontwikkelen betreden we de laatste decennia waarin kleine kinderen tegen een hongerloon zeven dagen per week producten in elkaar zetten voor de Westerse wereld. Als ontwikkeld land zullen hun kinderen straks naar school kunnen, zich kunnen ontwikkelen en producten ontwerpen die mensen in de wereld kunnen helpen. Goedkope fabricage kan dan nog alleen door robots of door onderontwikkelde landen. Die zich op hun beurt weer zullen ontwikkelen. Deze lange termijn strategie van Google anticipeert hierop. Voor die paar honderd dollar is dat geen slechte investering wink

ImmoSpy werkt Europees

Huizenspecialist Immospy, in Nederland bekend als miljoenhuizen.nl, is beschikbaar in het Duits, Frans, Engels, Spaans en Italiaans. Door de focus op Europa (in plaats van één land) zijn in totaal bijna vier miljoen koopwoningen beschikbaar.

Europa wordt steeds meer één markt. Straks kunen we hypotheken afsluiten over de grens (waarom zou de aanbieder uit Nederland moeten komen), kiezen we Europees opererende internet providers, Europees operende verzekeringsmaatschappijen en internationaal opererende home coaching brands. Die staan ons terzijde om te genieten van wonen, waar ter wereld dat ook maar is. Dit is een stapje in die richting.

Pagina 1 van 4 pagina's  1 2 3 >  Last ›
+31 621 567 657 WhatsApp E-Mail All days 9:00am - 9:00pm (CET)