Welcome to
Your Future Is Now!

Efficiency Afrikaanse bedrijven neemt toe

In Afrika zijn maakindustrieën, contactcenters, de IT-sector en de bouw snel groeiende sectoren. “Ondanks een slecht imago van oorlog, honger, armoede en corruptie, wordt Afrika steeds interessanter voor grote investeerders”, stelt Harvard Business Review. Niet alleen zijn veel Afrikaanse landen de afgelopen jaren beduidend stabieler geworden, veel landen zetten actief in op globale aansluiting en voeren economische hervormingen door. Zo becijferde het Internationale Monetaire Fonds onlangs een economische groei van 6,3% voor sub-saharaanse landen, terwijl voor Oeganda, Tanzania en Nigeria een groei van 8% voorspeld is.

Uit een studie onder in totaal 954 productiebedrijven en dienstverleners blijkt dat het merendeel van de onderzochte bedrijven zeer winstgevend is. Dit is vooral het gevolg van lage loonkosten (die beduidend lager liggen dan in China en India) en sterk toegenomen operationele efficiency. De gemiddelde jaarlijkse return op geïnvesteerd kapitaal van de onderzochte bedrijven lag zelfs 65 tot 70 procent hoger dan van vergelijkbare ondernemingen in China, India, Indonesië en Vietnam. De gemiddelde winstmarge lag op 11 procent, hoger dan dat van Azië of Latijns Amerika.

Toekomstvisie door Erwin van Lun bij dit artikel

Nadat China en India zich de komende tien jaar rap doorontwikkelen als welvarende naties, wordt het minder interessant om productie in deze landen te laten doen. Afrika is de opvolger. Maar omdat niet alleen het westen maar ook China en India zullen outsourcen naar Afrika, en dus de halve wereldbevolking zich stort op één continent, zal het effect nog veel sterker zijn dan het ooit in China is geweest. In combinatie met opkomende communicatiedevices die over extreem grote afstand kan communiceren en zich bovendien in de zon laat opladen, waardoor het opleidingsniveau pijlsnel kan stijgen, zal Afrika zich ongekend rap ontwikkelen tot een welvarend continent. Wanneer de robots het werk van ons tussen 2020 en 2035 uit handen nemen, ontstaat een totaal welvarende wereld, waarin het draait om communicatie, begrip en vrede. Het klinkt bijna klef. En zo zouden we dat ook ervaren als we er nu ingezet zouden worden.

+31 621 567 657 WhatsApp E-Mail All days 9:00am - 9:00pm (CET)