Welcome to
Your Future Is Now!

Merk: Nederland

(alle merken)

Overheid toont eigendom auto

Nederlandse voertuigbezitters kunnen nu bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) of MijnOverheid.nl inloggen (met hun unieke code voor de Nederlandse overheid DigiD) en zo zien voor welke voertuigen zij aansprakelijk zijn. Van die voertuigen verschijnen de technische gegevens, verzekering, bouwjaar, datum eerste afgifte kentekenbewijs en APK-geldigheid.

Alles wat over ons is vastgelegd, krijgen we in te zien. Nu als leuke geste, straks bij wet. In een volgende stap kunnen we andere toegang geven, zodat bijvoorbeeld een autogaragebedrijfje het onderhoudsboekje online kan bijwerken en direct de APK kan laten passeren. Of kunnen de verbinding maken naar de auto, om bijvoorbeeld de laatste software update van de navigatiesoftware te installeren. Of kunnen we de auto overschrijven van de verkoop. En uiteraard kan dan ook weer mobiel, zodat we staand bij de auto dit even samen regelen. Het gaat allemaal in die richting.

Aangifte proces volgen via internet

Het was al mogelijk om aangifte doen via Internet maar het is nu ook mogelijk het proces te volgen tot de rechtbank. Het politiekorps Noord-Holland Noord is daar als eerste mee begonnen (via ld). Zo gaan bedrijven, overheden en andere instanties steeds transparanter opereren. Het merkgeheugen, die de historie bevat met de communicatie tusssen merk (overheid, in dit geval) en merkleden (burgers, in dit geval), wordt langzaam volledig toegankelijk. Nu worden nog slechts sommige elementen getoond. Straks worden alle processen waarvoor burgers betalen, alles wat de overheid doet, real-time inzichtelijk. De enige uitzondering die er dan nog gemaakt zal worden is bij situaties waarbij er direct gevaar dreigt voor personen, de veilighheid op straat of het welzijn van de mensen. De burger heeft echter altijd het laatste woord hierover. Die betaalt tenslotte ook.

Paspoort aanvragen in gemeente naar keuze

Het is in Nederland straks mogelijk om in elk gemeente een paspoort aan te vragen. Dit als gevolg van de overgang van een gemeentelijke reisdocumentenadministratie naar een landelijke administratie dat identiteitsfraude moet tegengaan (via nu). Nu landelijk, straks Europees en uiteindelijk wereldwijd. Dan worden we geboren, krijgen we een nummer dat is toegewezen aan land van geboorte en nationaliteit en bevat direct ons DNA materiaal. Gerelateerde nieuws 2015: 'Europees burgerservicenummer in 2019 van start'. Nieuws 2040: 'Verenigde naties streeft naar invoering global account number voor 2050'. Als we de wereld veiliger willen maken, moeten we iemand verantwoordelijk kunnen maken voor z'n gedrag, en iemand dus weer kunnen vinden. En dat wereldwijd.

Overheid leest autokentekens op A9

Rijkswaterstaat gebruikt speciale camera's op de A9 om, via kentekenregistratie, in kaart te brengen wie minimaal 3 keer per week over de weg rijdt. Dat gaat om een groep van 12.000 automobilisten. Die zijn vervolgens allemaal benaderd. Aan deze groep veelgebruikers is gevraagd of ze interesse hadden in een 'A9 Bereikbaar' pas. Drieduizend van hen zagen dat wel zitten (via rb). Merken, ook de Nederlandse overheid, gaan het gebruik van hun producten (in dit geval de infrastructuur) monitoren om hun dienstverlening vervolgens te optimaliseren op persoonsniveau. Nu is privacy daarbij nog een issue, maar straks kunnen we in onze persoonlijke pagina aangegeven: ja, help mij het gebruik te optimaliseren. Dan is privacy ineens een stuk minder belangrijk. Zolang het maar niet wordt gedeeld met derden. Heel langzaam evolueert het in deze richting.

Sire vraagt burgers om input

De Stichting Ideele Reclame vraagt burgers om input op de site www.umaghetzeggen.nl. Hierop kan men suggesties achterlaten voor de campagnes van volgend jaar (via si). Langzaam krijgt maatschappelijke opinievormingsprocessen een andere vorm. In het geval van Sire werden eerst signalen opgepikt, vertaald tot een centrale boodschap die vervolgens via massacommunicatiecampagnes werd verspreid over het volk. Nu krijgt het volk dan inspraak over welke thema's straks in de campagnes aan de orde moeten komen. Dit evolueert tot één groot maatschappelijk debat. Elk thema blijft voortdurend onderwerp van gesprek. Iedereen mag z'n zegje doen. Iedereen mag een video maken en indienen. Anderen mogen daarop stemmen. Maar het verspreiden van één centrale boodschap over het volk wordt steeds minder mogelijk. En om toch te zorgen dat we blijven verbonden, zullen er nieuwe vormen gaan ontstaan. Dit experiment is een stapje in die richting.

NL Overheid werkt aan persoonlijke pagina

De Nederlandse overheid werkt aan een aan Persoonlijke Internetpagina (PIP) waar burgers 24 uur per dag alle contacten met de overheid kunnen regisseren (via tc). Ook de Nederlandse overheid is gewoon een merk in het hoofden van mensen. Het merk 'Nederland' met een zeer rijke associatienetwerk zoals de koningin, zoals het volkslied of de nieuwjaarsduik. Een merk waarbij je je betrokken voelt. Een merk dat je helpt om in Nederland in vrijheid, vrede en veiligheid te kunnen wonen. Een merk dat gigantische veel toegevoegde waarde in ons leven heeft maar dat we nog wel eens willen vergeten (mede) door de achterhaalde communicatie. Uiteindelijk gaan we ook met dit merk in dialoog. En hier stopt het dan niet. Vroeg of laat gaan we ook iets voelen bij Europa, het merk Europa. En uiteindelijk, iets dat nog lang zal duren maar nog wel deze eeuw, voelen we ons wereldburger, met een veel groter merk dat nu wel z'n oervormen kent maar in geen enkel opzicht lijkt op het merk waar we ons dan bij betrokken voelen. Zoals gezegd, nog een paar generaties te gaan, maar Nederland (en andere landen) beweegt zich langzaam in deze richting.
+31 621 567 657 WhatsApp E-Mail All days 9:00am - 9:00pm (CET)